Explorer's photos cannot be purchased
Keywords:

Electronics, Phone, Number, Symbol, Mobile Phone, Cell Phone, a coruna province, a bird in the hand, a bird in the hand is worth two in the bush, a chain is as strong as its weakest link, a coruna

Description:

Chi phí marketing là khoản chi phí mà các chủ tiệm nails spa phải chi ra hàng tháng để tìm kiếm khách hàng, tạo doanh thu cho tiệm. Thông thường chi phí marketing chiếm khoảng 10% doanh số, vì vậy bài toán đặt ra làm cách làm có thể giảm thiểu được chi phí marketing xuống càng thấp càng tốt.

  • ID: 6260c855c2efa1000918e9f7
  • Original Size: 1250 x 1250px
  • Original File Size: 0.28 MB
  • Subscription: Available
  • License Type: Royalty Free
  • Upload Date: April 21, 2022
  • Permission: Yes
  • Editorial Use: Yes
  • Commercial Use: Yes