ChamDaBlog - Chăm Sóc Da

  • chamdablog
  • 48 Tố Hữu - Nam Từ Liêm - Hà Nội
  • Explorer
  • 0pts
  • Abstract

Creative Statement

Mình là một Bloger Beauty - Yêu thích du lịch đọc sách và khám phá những điều mới mẻ, Blog được mình lập ra để chia sẻ về những kinh nghiệm dùng mỹ phẩm, chăm sóc da và cũng là nhật kí online của mình.
#chansocda #chamdablog #chamsoclanda #chamsocdamat
Thông tin liên hệ để Chăm Sóc Da
Website: https://chamdablog.com/
Mail: chamdablog@gmail.com
Phone: 0911 530 889
Address: 48 Tố Hữu - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/ChamDaBlog/

No photos yet.