Atsuko U

  • atsucurry
  • Susono-shi, Shizuoka, Japan
  • Shooter
  • 48pts

Creative Statement

living near Mt.Fuji, Japan.